19 Mayıs 2017 Cuma

23 Mart 2016 Çarşamba

artist's book faruk kutlu


faruk kutlu
  
faruk kutlu

faruk kutlu
 
 faruk kutlu

 faruk kutlu

  faruk kutlu

  faruk kutlu

  faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

  faruk kutlu

  faruk kutlu

 faruk kutlu

 faruk kutlu

  faruk kutlu

9 Aralık 2015 Çarşamba

1 Temmuz 2015 Çarşamba

TAŞ PINAR'IN ANLATTIKLARI- EV YAPIMI

EV İNŞAATI

Bir rivayete göre Çardaklılar Kafkasya’ya geri döneriz düşüncesiyle yirmi yıl ev yapmadan çardaklarda yaşadılar. Yirmi yıl sonra teker teker evleri yapmaya başladılar. Mimari tarz olarak civardaki Çerkes köyleri de dahil olmak üzere yığma strüktürde yapılar diktiler. Şekilde de anlattığım gibi kazılan temel yerine ilk önce taşlar dizilir, üzerine kerpiç duvarlar örülürdü. Tavan ağaçlarla kapatılır, toprak damla da üzeri örtülürdü.

27 Haziran 2015 Cumartesi

TAŞ PINAR'IN ANLATTIKLARI- BELKHİ


BELKHİ-İMECE
Çardaklıların en eski geleneklerinden birisi de “Belkhi” olup artık günümüzde eskisi kadar pek uygulama sahası bulamamaktadır. Bir çok şeyin belkhisi olurdu. Ev yapanlar ayrı, bağ bahçeyle uğraşanlar tülü türlü belkhiler yaparlardı.
 Kerpiç yapımında kullanılacak toprak için büyük bir alan kazılırdı. Kazılan toprak dışarı atılmaz bulunduğu yerde saman ve suyla karıştırılarak kerpiç harcı hazırlanırdı. Çamur alanı meydana getirmek için bir grup toprağı kazarken, bir grup kazılan yumuşak toprağı ıslatmak için su taşır, bir grup toprakla karıştırılacak samanı getirir, bir grup da samanla karışık oluşan çamuru tepelerdi….

5 Haziran 2015 Cuma

TAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI - İBA - FARUK KUTLU

TAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI - İBA - FARUK KUTLU
Çardak tarihinde en çok anlatılan konulardan biri de İba ile ilgili olanlardı…
….“İba ile Hasan kahvede kağıt oynarlarken aralarında kavga çıkmış. Kavga kahvenin dışına kadar sürmüş, kimse ayıramamış, İba kamayla Hasan’ı yaralamış. Yara çok derin olduğu için Hasan kahvenin önünde hayatını kaybetmişti."
…..“Yaşlılar avlumuzda yirmi günden fazla kalkmadan oturdular. Barış olmadan kalkmamaya, avludan ayrılmamaya karar vermişlerdi. Sonra bir sabah annem merdivenlerden indi, göğsünü açıp bir memesini kefene sarılı yatan İba’ya doğru uzattı uzattı.”
Günler süren bu gerilim geleneklere göre çözülmüştü. Bu eski Çeçen barış ritüeli son kez bu avluda gerçekleşmişti…..
Hikayenin tamamını Taş Pınar'ın Anlattıkları kitabında bulacaksınız….


31 Mayıs 2015 Pazar

TAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI-BEYAZ TOPUKLU DANA-FARUK KUTLU


TAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI-BEYAZ TOPUKLU DANA
Komşularım Hasan Türk ve kardeşi Abdülkadir Türk'ün Beyaz Topuklu Dana'nın ardından çıktıkları heyecanlı yolculuğun hikayesi... Olayın kahramanlarından Abdülkadir'in anlatımıyla yıllar öncesinin yaylalarına, ormanlarına doğru bir geziye çıkacak, Parpi'nin eteklerinde koşan yılkı sürüsünü göreceksiniz. Aynı zamanda çevrenin nasıl yokedildiğini de….
Öykünün tamamını Taşpınar'ın Anlattıkları kitabında bulacaksınız.