19 Mayıs 2015 Salı

TAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI - MOLLORİY - M. Faruk KutluTAŞPINAR'IN ANLATTIKLARI - MOLLORİY (HACİ TS1E LO LO) - M. Faruk Kutlu

Çeçen çocukların baskın yapmayı oynayarak öğrendikleri bir oyundu bu. Çardak kuran aileler çoğaldıkça çocuklar da çoğalmaya başlamıştı. Türlü oyunlar oynarlardı ama en çok ta geceleri bağıra çağıra, bir sağa bir sola deliler gibi koşturup oynadıkları bir oyun vardı. Oyunun adı ‘Molloriy’di, ama çocuklar ‘Haci Ts1e lo lo’ da derlerdi.

Bu oyunda çocuklar iki gruba ayrılırdı. Bir grup saklanırken diğer grup çöküp bekler, içlerinden birisi de gözcü olarak saklananları arardı. Saklananlar, gözcüye yakalanmadan çökenlerin bulunduğu yere gelir, ceketleriyle pataklayıp kaçarlardı. Burada amaç iyi saklanmak, görünmeden çökenlere yaklaşıp iyice pataklamak ve yakalanmadan kaçıp tekrar saklanmaktı. Oyun, saklananlardan birisinin gözcü tarafından yakalanmasıyla sona ererdi. Sonra yakalanan grubun çökmesi ve çökenlerin saklanmasıyla oyun yeniden başlar ve böylece sürer giderdi. 
Oyunun detaylarını "Taşpınar'ın Anlattıkları" kitabında bulacaksınız...

Hiç yorum yok: